1
2
3
4
5
Trenčín - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel, servisné stredisko a CAMO organizácia, prenájom hangárových priestorov, ubytovanie
Bratislava - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel

CAMO – Riadenie zachovania letovej spôsobilosti

Naša spoločnosť je držiteľom povolenia na riadenie zachovania letovej spôsobilosti vydaného Leteckým úradom Slovenskej republiky v súlade s PART-M, SUBPART-G číslo schválenia SK.MG.042

V súvislosti so základným nariadením ES č. 2042/2003 a nariadením ES č. 1056/2008 vznikli vlastníkom/prevádzkovateľom lietadiel určité nové povinnosti v oblasti zachovania letovej spôsobilosti lietadiel.
Povinnosti vlastníka/prevádzkovateľa sú definované v M.A.201. Vlastník/prevádzkovateľ sa musí rozhodnúť či svoje lietadlo prevedie do "riadeného", alebo "neriadeného" prostredia.
 
V riadenom prostredí preberá zodpovednosť za plnenie úloh uvedených v M.A.201 zmluvná organizácia, s ktorou vlastník/prevádzkovateľ uzavrel zmluvný vzťah o riadení zachovania letovej spôsobilosti.
 
V neriadenom prostredí za plnenie týchto úloh zodpovedá vlastník/prevádzkovateľ sám.
Vlastníci/prevádzkovatelia lietadiel používaných v leteckej obchodnej doprave a na účely na ktoré sa vyžaduje povolenie Dopravného Úradu SR (letecká škola, letecké práce...) musia byť so svojimi lietadlami v riadenom prostredí.
 
Čo prináša riadené prostredie:
  • vypracovanie Programu údržby lietadla a jeho pravidelné revidovanie
  • predlžovanie ARC Vášho lietadla
  • sledovanie životností limitovaných agregátov
  • sledovanie Servisných Bulletínov a AD
  • plánovanie údržby, opráv a modifikácií
Vašou úlohou bude len zasielať nám pravidelné hlásenie náletu hodín vášho lietadla.