1
2
3
4
5
Trenčín - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel, servisné stredisko a CAMO organizácia, prenájom hangárových priestorov, ubytovanie
Bratislava - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel

Výcviky

Pred zahájením ktoréhokoľvek z ponúkaných výcvikov musí uchádzač získať osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti. Vstupnú (periodickú) lekársku prehliadku vykonávajú Letecká vojenská nemocnica v Košiciach alebo iné neštátne zdravotnícke zariadenia, na to poverené. Podľa predpisov PART-MED je možné vykonať zdravotnú prehliadku v ktoromkoľvek členskom štáte EASA (napr. ÚLZ Praha, ČR). Všetky náležitosti spojené s prehliadkou vybavíme za Vás. Počas výcviku musí každý žiak absolvovať skúšky na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví SR, kde získa preukaz rádiofonistu,ktorý ho oprávňuje na obsluhu rádiostanice.

Letecká škola SEAGLE poskytuje nasledovné typy výcvikov: Pre viac informácii nás kontaktujte na info@leteckaskola.com