1
2
3
4
5
Trenčín - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel, servisné stredisko a CAMO organizácia, prenájom hangárových priestorov, ubytovanie
Bratislava - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel

Výcvik na konverziu kvalifikácie IR(A) SE na IR(A) ME

Cieľom výcviku konverzie je naučiť pilota-žiaka lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre lety IFR na dvojmotorových lietadlách okrem iného pri asymetrických letoch.

Vstupné požiadavky
  • platná licencia min. PPL(A) IR(A)-SE a triedna kvalifikácia MEP(L)
 Priebeh výcviku
 Letecký výcvik pozostáva z praktickej časti v rozsahu 5 letových hodín.