1
2
3
4
5
Trenčín - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel, servisné stredisko a CAMO organizácia, prenájom hangárových priestorov, ubytovanie
Bratislava - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel

Výcvik na obnovu triednej kvalifikácie – SEP(L)/MEP(L), IR(A) SE / IR(A) ME

Cieľom výcviku je preveriť návyky uchádzača v predmetnej triede a obnoviť návyky s dôrazom na bezpečnosť a správne vykonávanie postupov.

Vstupné požiadavky pre zahájenie výcviku
Platná zdravotná spôsobilosť min. prislúchajúca licencii uchádzača a platný preukaz spôsobilosti.

Priebeh výcviku
Rozsah každého výcviku sa posudzuje individuálne na základe kontrolného letu s uchádzačom, jeho letových skúseností a doby odkedy bola predmetná kvalifikácia neplatná.

Doporučený rozsah obnovovacích výcvikov:
 
Časové obdobie Odporúčaný výcvik
menej ako 3 mesiace ATO sa môže rozhodnúť, že nie je potrebný výcvik
3 mes. – 1 rok Minimálne 2 výcvikové sedenia
1 rok – 3 roky Minimálne 3 výcvikové sedenia
viac ako 3 roky Absolvovať výcvik na prvé vydanie