1
2
3
4
5
Trenčín - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel, servisné stredisko a CAMO organizácia, prenájom hangárových priestorov, ubytovanie
Bratislava - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel

Výcvik na získanie kvalifikácie CRI SPA

Cieľom výcviku CRI (SPA) je pripraviť pilota na poskytovanie výcviku na získanie kvalifikácie na príslušnom type alebo triede jednopilotných letúňov. Absolvovanie výcviku CRI (SPA) je predpokladom na poskytovanie výcviku na jednopilotných letúnoch v predmetnej triede.
Výcvik CRI (SPA) predstavuje 50 hodín teoretickej výučby, 5 letových hodín na letúni v príslušnej triede.

Požiadavky pred vstupom
Predtým, než je žiadateľovi povolené zahájiť schválený kurz výcviku pre kvalifikáciu letového inštruktora CRI(A), musí mať pre CRI:
  • nálet na letúnoch najmenej 500 letových hodín
  • najmenej 30 hodín ako PIC na príslušnom type alebo triede letúna, z toho 10 hodín za posledných 12 mesiacov