1
2
3
4
5
Trenčín - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel, servisné stredisko a CAMO organizácia, prenájom hangárových priestorov, ubytovanie
Bratislava - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel

Výcvik na získanie licencie súkromného pilota PPL(A)

Cieľom výcviku na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota PPL(A) je naučiť žiaka lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre lety VFR.

Vstupné požiadavky:
  • Minimálny vek 16 rokov
  • Zdravotná prehliadka min. II. triedy
Priebeh výcviku
Letecký výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti je predpísané absolvovať minimálne 100 vyučovacích hodín a praktický výcvik pozostáva zo 45 letových hodín. Výcvikový program je individuálny, závisí od požiadaviek a možností uchádzača.
Piloti - študenti počas lietania využívajú rádiovú komunikáciu na leteckých frekvenciách, preto je potrebné, aby získali osvedčenie rádiotelefonistu (RTF).

Táto skúška pozostáva z predmetov:
  • telekomunikačný zákon
  • rádio a elektrotechnika
  • telekomunikačná prevádzka
  • rádiokomunikačné predpisy
Skúšku neabsolvujú len uchádzači, ktorí tento preukaz už vlastnia.

Získaná kvalifikácia
Po ukončení výcviku žiak absolvuje záverečné preskúšanie na Dopravnom Úrade SR a praktickú skúšku s povereným letovým examinátorom a obdrží preukaz spôsobilosti súkromného pilota (Private Pilot Licence). Táto licencia neoprávňuje jej držiteľa riadiť lietadlo v prevádzke, za úplatu. Platí výhradne len pre súkromné účely.