1
2
3
4
5
Trenčín - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel, servisné stredisko a CAMO organizácia, prenájom hangárových priestorov, ubytovanie
Bratislava - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel

Výcvik na získanie a obnovu kvalifikácie FI(A)

Cieľom výcviku na získanie kvalifikácie leteckého inštruktora je vycvičiť držiteľov preukazu spôsobilosti (letún) na úroveň profesionality nutnú na vydanie kvalifikácie FI(A) a za tým účelom:
 • zopakovať a aktualizovať technické vedomosti inštruktora pre výcvik žiakov
 • vycvičiť inštruktora pre výcvik žiakov vyučovať základné predmety a letové cvičenia
 • ubezpečiť sa, že lietanie inštruktora pre výcvik žiakov má dostatočne vysoký štandard
 • naučiť inštruktora pre výcvik žiakov základom výučby a ich uplatňovania na úroveň PPL
Vstupné požiadavky pre zahájenie výcviku
Predtým ako sa žiadateľovi povolí začať schválený výcviku na získanie kvalifikácie letového inštruktora FI(A) musí:
 • nalietať aspoň 200 hodín času letu, z ktorých aspoň 100 hodín musí byť vo funkcii veliaceho pilota letúňa, ak je držiteľom ATPL(A) alebo CPL(A) alebo 150 hodín vo funkcii veliaceho pilota ak je držiteľom PPL(A)
 • splniť požiadavky na vedomosti pre CPL(A) stanovené v predpise PART-FCL
 • nalietať aspoň 30 hodín na jednomotorových piestových letúnoch, z ktorých aspoň 5 hodín musí nalietať v priebehu 6 mesiacov pred vstupnou letovou skúškou stanovenou predpisom PART-FCL
 • absolvovať aspoň 10 hodín výcviku letu podľa prístrojov, z ktorých najviac 5 hodín môže byť prístrojový pozemný čas na FNPT alebo na letovom simulátore
 • nalietať aspoň 20 hodín preletov ako veliaci pilot zahrňujúcich let v celkovej dĺžke najmenej 540 km (300 nm), pri ktorom sa musí uskutočniť pristátie s úplným zastavením na dvoch rôznych letiskách
 • úspešne urobiť zvláštnu vstupnú letovú skúšku s FI kvalifikovaným v súlade z PART-FCL , založenú na preskúšaní odbornej spôsobilosti ako je stanovené v PART-FCL v priebehu 6 mesiacov pred začiatkom kurzu; táto letová skúška musí zhodnotiť spôsobilosť žiadateľa absolvovať kurz
Priebeh výcviku
Teoretická príprava pozostáva z nasledujúcich častí:
 • vyučovanie a učenie, postupové skúšky
 • samovzdelávanie a aktívna účasť žiadateľa na teoretickej príprave žiakov pred zahájením praktického výcviku na PPL(A) a pozemných príprav obsiahnutých v osnove letového výcviku PPL(A) a CPL(A)
Praktický výcvik pozostáva z 30 hodín výcviku vo dvojom, kde žiadateľ o kvalifikáciu FI(A) letí z pravej strany.