1
2
3
4
5
Trenčín - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel, servisné stredisko a CAMO organizácia, prenájom hangárových priestorov, ubytovanie
Bratislava - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel

Výcvik na získanie triednej kvalifikácie – MEP(L)

Cieľom výcviku na získanie triednej kvalifikácie pre viacmotorové letúne MEP(L) je vyškoliť súkromného pilota, držiteľa licencie PPL(A)/CPL(A) na úroveň požadovanú na úspešné vykonanie preskúšania na príslušnej triede.

Vstupné požiadavky pre zahájenie výcviku
Pred začatím výcviku na získanie triednej kvalifikácie MEP(L) musí byť žiadateľ držiteľom platného preukazu spôsobilosti PPL(A) vydaného v súlade s PART-FCL a musí mať nalietaných najmenej 70 letových hodín ako veliaci pilot na jednomotorových letúňoch.

Priebeh výcviku
Žiadateľ o triednu kvalifikáciu MEP(L) musí absolvovať teoretickú výučbu a preukázať úroveň vedomostí požadovanú na bezpečnú prevádzku príslušného typu letúňa podľa PART-FCL. Rozsah teoretickej prípravy na prevádzku viacmotorového letúna je stanovený na minimálne 7 hodín.Praktický výcvik pozostáva z nalietania najmenej 2 hodín a 30 minút s inštruktorom v podmienkach normálnej prevádzky a najmenej 3 hodiny a 30 minút s inštruktorom v obmedzených podmienkach, t. j. v podmienkach pri simulovanej poruche motora a s nácvikom techniky pilotáže počas asymetrického letu.

Vo výcviku je kladený dôraz na:
  • zoznámenie sa s technickou a letovou príručkou daného typu
  • činnosť pri normálnych a núdzových postupoch
  • palubný výcvik v lietadle
Rozsah výcviku zodpovedá komplexnosti letúňa a zabezpečuje, aby bol absolvent schopný vykonávať všetky činnosti a využívať vybavenie a systémy letúňa v súlade s letovou príručkou.