1
2
3
4
5
Trenčín - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel, servisné stredisko a CAMO organizácia, prenájom hangárových priestorov, ubytovanie
Bratislava - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel

Kontakt

SEAGLE AIR-FTO, s.r.o.

pobočka Trenčín

Záhumenská 6672/60
91104 Trenčín
info@leteckaskola.com

prevádzka:
Letisko Trenčín
hangár SEAGLE
 

pobočka Bratislava

Ivánska cesta 91, 821 04 Bratislava
budova BTS CARGO & HANGARS, 1.poschodie
bratislava@leteckaskola.com
+421 903 999967

 

 


zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel Sro, vložka č. 21027/R

IČO: 44 512 686
DIČ: 2022722867
IČ DPH: SK2022722867

Bankové spojenie: Tatra banka Trenčín, č.ú: 2622222088/1100
IBAN SK42 1100 0000 0026 2222 2088
SWIFT TATRSKBX

Dispatch Trenčín: +421 910 99 99 77
  +421 910 95 35 30
Dispatch Bratislava: +421 903 99 99 67
Údržba lietadiel: +421 903 99 99 75
Ekonomické oddelenie: +421 911 48 38 59