1
2
3
4
5
Trenčín - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel, servisné stredisko a CAMO organizácia, prenájom hangárových priestorov, ubytovanie
Bratislava - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel

Výcvik na získanie kvalifikácie VFR NOC

Cieľom výcviku na získanie kvalifikácie  VFR NOC je naučiť pilota lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre lety VFR NOC.

Vstupné požiadavky:
  • platná licencia PPL(A)
  • nálet: min 50 hod z toho 25 ako PIC
  • zdravotná prehliadka min. II. triedy s vyšetrením farbocitu podľa PART - MED A.030.E
Priebeh výcviku
Letecký výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti v rozsahu 5 letových hodín.

Získaná kvalifikácia
Po ukončení výcviku je absolvent oprávnený lietať v noci za podmienok viditeľnosti zeme-VFR NOC.