1
2
3
4
5
Trenčín - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel, servisné stredisko a CAMO organizácia, prenájom hangárových priestorov, ubytovanie
Bratislava - profesionálny letecký výcvik, prenájom lietadiel

Výcvik na získanie prístrojovej kvalifikácie IR(A) ME

Cieľ kurzu
Cieľom modulového výcviku IR je vycvičiť pilota na úroveň požadovanú na lety IFR a lety za IMC v súlade s predpisom
PART-FCL a pripraviť absolventa na úspešné preskúšanie z teórie IR a praktického lietania podľa prístrojov.

Vstupné požiadavky
Žiak musí byť držiteľom platnej licencie PPL(A) alebo CPL(A) s typovou alebo triednou kvalifikáciou pre letúň, na ktorom bude poskytovaný výcvik s kvalifikáciou VFR-NOC. Držitelia preukazu spôsobilosti PPL(A) by mali mať absolvovanú teoretickú prípravu ATPL(A).
Pred začatím výcviku musí pilot preukázať najmenej 50 hodín pri traťových letoch ako PIC, z toho najmenej 10 hodín na letúňoch príslušnej triedy alebo typu, na ktorom sa výcvik vykoná. Letový výcvik IR (A) musí pozostávať z najmenej 55 letových hodín podľa prístrojov „vo dvojom“, z ktorých 20 hodín môže byť pozemný prístrojový čas na FNTP I alebo 40 hodín FNTP II alebo FFS. Pre držiteľa CPL(A) môže byť, na základe rozhodnutia leteckej školy, skrátený rozsah letového výcviku o 5 hodín, avšak výcvik na lietadle musí byť minimálne 15 hodín.

Výcvik v lietaní podľa prístrojov musí obsahovať:
 • postupy pri príprave a plánovaní letov IFR, vrátane využitia údajov z letovej príručky a príslušných dokumentov ATS na plánovanie letov IFR
 • normálne, abnormálne a núdzové postupy a manévre pri letoch IFR, vrátane asymetrických letov výhradne podľa prístrojov
  • prechodu na let IFR po vzlete
  • štandardných prístrojových odletov a príletov
  • traťových letov IFR a súvisiacich postupov
  • postupov na vyčkávanie
  • prístrojových priblížení až do stanovených MDA(H), DA(H)
  • postupov nevydareného priblíženia
  • pristáti z prístrojového priblíženia, vrátane priblíženia okruhom
 • letové manévre a jednotlivé letové charakteristiky